Документація

Політика конфіденційності та захисту персональних даних

Справжня Політика конфіденційності та захисту персональних даних (далі - «Політика конфіденційності») діє відносно всієї інформації, яку Інтернет-магазин «Monoad», розташований за адресою в мережі Інтернет: monoad.ua, може отримати про Користувача під час використання Сайту Інтернет-магазину, програм і продуктів Інтернет-магазину.

Звертаємо Вашу увагу, що Інтернет-магазин «Monoad» підготував дану Політику конфіденційності з урахуванням останніх змін в законодавстві, що регулює захист персональних даних, а саме - з урахуванням вимог Загального регламенту захисту даних (Регламент ЄС № 2016/679 від 27 квітня 2016 року або GDPR - General Data Protection Regulation).

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
 • 1.1.Даним пунктом визначається інтерпретація нижченаведених термінів, дефініцій і виразів, що використовуються в цій Політиці конфіденційності.
 • 1.1.1. «Сайт» – веб-сторінка Інтернет-магазину, розташована на доменному імені: monoad.ua, і керована Адміністрацією сайту Інтернет-магазину.
 • 1.1.2.«Адміністрація сайту Інтернет-магазину (далі – Адміністрація сайту)» – уповноважені співробітники на управління Сайтом, що діють від імені Інтернет-магазину «Monoad», які організовують і здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії або операції, що здійснюються з персональними даними.
 • 1.1.3.«Користувач» - будь-яка фізична особа, яка має доступ до Сайту, що використовує Сайт за допомогою мережі Інтернет.
 • 1.1.4.«Персональні дані» - будь-яка інформація, що стосується прямо або опосередковано певної фізичної особі (суб'єкта персональних даних).
 • 1.1.5.«Обробка персональних даних» - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.
 • 1.1.6.«Конфіденційність персональних даних» - обов'язкова для дотримання Адміністратором або іншою особою, що отримала доступ до персональних даних, вимога не допускати їх поширення без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.
 • 1.1.7.«Cookies» - невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером і такий, що зберігається на комп'ютері Покупця, який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.
 • 1.1.8.«IP-адреса» - унікальна мережева адресу вузла в комп'ютерній мережі, побудована за протоколом IP.
 • 1.2.Всі визначення, дефініції і терміни, не визначені цим пунктом, тлумачаться в їх звичайному значенні.
2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 • 2.1.Використання Користувачем даного Сайту означає автоматичну і повну згоду Користувача з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки Персональних даних Користувача.
 • 2.2.У разі, якщо Користувач не згоден з умовами Політики конфіденційності, останній зобов'язаний припинити використання Сайту і негайно покинути його.
 • 2.3.Справжня Політика конфіденційності застосовується лише до Сайту Інтернет-магазину.
 • 2.4.Інтернет-магазин не контролює і не несе відповідальності за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти по посиланнях, доступних на сайті Інтернет-магазину.
 • 2.5.Адміністрація сайту не перевіряє достовірність Персональних даних, що надаються Користувачем Сайту Інтернет-магазину.
 • 2.6.Адміністрація сайту є контролером Персональних даних Користувачів Інтернет-магазину. Контролером Персональних даних є особа, яка визначає, для чого (з якою метою) і яким чином збирати Персональні дані.
3. ВІКОВІ ОБМЕЖЕННЯ
 • 3.1.Реєструючись та користуючись Інтернет-магазином, Користувач підтверджує, що має 18 років і досягнув відповідного віку, який дозволяє йому самостійно укладати договори.
 • 3.2.У разі, коли Адміністрація сайту просить Користувача надати згоду на Обробку персональних даних, він може зробити це самостійно після досягнення відповідного віку. Реєструючись та користуючись Інтернет-магазином, Користувач підтверджує, що має 18 років і досягнув відповідного віку, який дозволяє йому самостійно надавати згоду на Обробку персональних даних.
 • 3.3.У разі, якщо Користувач сумнівається щодо того, чи може він самостійно надавати згоду на Обробку персональних даних, він має звернутися до уповноваженого органу з питань захисту Персональних даних.
 • 3.4.Адміністрація сайту може звернутися до Користувача з проханням надати додаткові документи або пройти додаткові процедури, аби переконатися, що йому вже виповнилося 18 років. У разі, якщо в Адміністрації сайту виникнуть обґрунтовані сумніви щодо віку Користувача, вона також може звернутися до його батьків чи опікунів з метою отримання згоди або схвалення на Обробку персональних даних Користувача, якщо він не досягнув відповідного віку. На період з’ясування обставин чи отримання згоди або схвалення від батьків чи опікунів Компанія може обмежувати обробку даних Користувача шляхом тимчасового блокування аккаунту.
4. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕЦІЙНОСТІ
 • 4.1.Справжня Політика конфіденційності встановлює зобов'язання Адміністрації сайту щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту Конфіденційності персональних даних, які Користувач повинен за вимогою надати Адміністрації сайту при реєстрації на Сайті або при оформленні замовлення на покупку Товару.
 • 4.2.Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення певних форм на Сайті і можуть включати в себе наступну інформацію:
 • 4.2.1.П.І.Б. Користувача;
 • 4.2.2.контактний номер телефону Користувача;
 • 4.2.3.адреса електронної пошти (e-mail) Користувача;
 • 4.2.4.інші конфіденційні дані про особу користувача або контакти Користувача.
 • 4.3.Крім даних, передбачених п. 4.2. цієї Політики конфіденційності, Адміністрація сайту залишає за собою право автоматичного збору в процесі перегляду Сайту або його окремих сторінок Користувачем, таких даних:
 • 4.3.1.IP-адреса електронно-обчислювального пристрою (комп'ютера, телефону, планшета і т.д.) Користувача;
 • 4.3.2.інформація з Сookies-даних, що зберігається в браузері Користувача;
 • 4.3.3.інформація про електронно-обчислювальному пристрої (комп'ютері, телефоні, планшеті і т.д.) Користувача;
 • 4.3.4.інформація про браузер Користувача, в т.ч. найменування, версію браузера і т.д .;
 • 4.3.5.час доступу на Сайт;
 • 4.3.6.адреси сторінок Сайту, які переглядав Користувач;
 • 4.3.7.реферер-адреси попередніх сторінок, з яких було отримано доступ до Сайту.
 • 4.4.Відключення Користувачем функції збору Сookies може спричинити неможливість доступу до частин Сайту.
 • 4.5.Інтернет-магазин здійснює збір конфіденційних даних, передбачених п. 4.2.- 4.3. цієї Політики конфіденційності, в т.ч. з метою виявлення та вирішення технічних проблем Сайту, для контролю навантаження на Сайті і для проведення статистичних підрахунків ефективності рекламних кампаній Інтернет-магазину.
 • 4.6.Будь-яка інша персональна або конфіденційна інформація, не обумовлена вище, підлягає надійному зберіганню і нерозповсюдженню, за винятком випадків, передбачених в п.п. 7.2. і 7.3. цієї Політики конфіденційності.
5. ЦІЛІ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА
 • 5.1.Персональні дані Користувача Адміністрація сайту може використовувати в цілях:
 • 5.1.1.Ідентифікації Користувача, зареєстрованого на Сайті Інтернет-магазину, для оформлення замовлення і (або) укладення договору купівлі-продажу товару дистанційним способом з Інтернет-магазином.
 • 5.1.2.Надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів Сайту.
 • 5.1.3.Встановлення з Користувачем зворотного зв'язку, включаючи напрямок повідомлень, запитів, що стосуються використання Сайту Інтернет-магазину, надання послуг, обробки запитів і заявок від Користувача.
 • 5.1.4.Визначення місцезнаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайства.
 • 5.1.5.Підтвердження достовірності та повноти Персональних даних, наданих Користувачем.
 • 5.1.6.Створення облікового запису для здійснення покупок, якщо Користувач дав згоду на створення облікового запису.
 • 5.1.7.Повідомлення Користувача Сайту про стан Замовлення.
 • 5.1.8.Надання Користувачеві ефективної клієнтської і технічної підтримки при виникненні проблем, пов'язаних з використанням Сайту.
 • 5.1.9.Надання Користувачеві з його згоди, оновлень продукції, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, новини та інших відомостей від імені Інтернет-магазину або від імені партнерів Інтернет-магазину.
 • 5.1.10.Здійснення рекламної діяльності за згодою Користувача.
 • 5.1.11.Надання доступу Користувачеві на сайти або Інтернет-магазин партнерів Інтернет-магазину з метою отримання продуктів, оновлень і послуг.
 • 5.2.Персональні дані Користувача можуть бути використані для інших цілей, не передбачених цією Політикою конфіденційності, які входять в сферу діяльності Інтернет-магазину.
6. ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ
 • 6.1.Адміністрація сайту зберігає Персональні дані Користувача лише до тих пір, поки вони потрібні йому або Адміністрації сайту, з метою, зазначеною в цій Політиці конфіденційності. Останнє стосується і будь-якого іншого третьої особи, що виконує від імені Адміністрації сайту певні дії. У разі, якщо Адміністрація сайту не потребуватиме певних даних про Користувача і їх не потрібно буде зберігати відповідно до вимог законодавства, вона видалить їх або буде зберігати таким чином, який унеможливить ідентифікацію Користувача.
7. СПОСОБИ, ПОРЯДОК І ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
 • 7.1.Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах Персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.
 • 7.2.Користувач своїм перебуванням на Сайті автоматично погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право передавати Персональні дані третім особам, зокрема, кур'єрським службам, організаціями поштового зв'язку, операторам електрозв'язку, транспортним компаніям, виключно з метою виконання замовлення Користувача, оформленого в Інтернет-магазині.
 • 7.3.Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право передавати Персональні дані третім особам, зокрема, кур'єрським службам, організаціями поштового зв'язку, операторам електрозв'язку, виключно з метою виконання Замовлення Користувача, оформленого на Сайті Інтернет-магазину, включаючи доставку Товару.
 • 7.4.Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим державним і судовим органам тільки в разі наявності законних підстав і відповідної вимоги.
 • 7.5.При втраті або розголошенні Персональних даних Адміністрація сайту інформує Користувача про втрату або розголошення Персональних даних будь-якими доступними їм методами.
 • 7.6.Адміністрація сайту вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту Персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.
 • 7.7.Адміністрація сайту спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збиткам або іншим негативним наслідкам, викликаних втратою або розголошенням Персональних даних Користувача.
8. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ АДМІНІСТРАЦІЇ САЙТУ ЩОДО ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
 • 8.1.Адміністрація сайту зобов'язується і гарантує наступне:
 • 8.1.1.Використовувати будь-яку отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у п. 5 цієї Політики конфіденційності.
 • 8.1.2.Забезпечити збереження в таємниці і збереження Персональної інформації Користувача.
 • 8.1.3.Не розголошувати без попередньої письмової згоди Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування, або розголошення іншими можливими способами переданих Персональних даних Користувача, за винятком п. 7.2. і п. 7.3 цієї Політики конфіденційності.
 • 8.1.4.Вживати заходів обережності для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.
 • 8.1.5.Здійснити блокування Персональних даних, що відносяться до відповідного Користувачеві, з моменту звернення або запиту Користувача, або його законного представника, або уповноваженого органу щодо захисту прав суб'єктів Персональних даних на період перевірки, в разі виявлення недостовірних Персональних даних або неправомірних дій.
9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
 • 9.1.Адміністрація сайту, яка не виконала свої зобов'язання, несе відповідальність за збитки, понесені Користувачем у зв'язку з неправомірним використанням Персональних даних, відповідно до чинного законодавства, за винятком випадків, передбачених п. 7.2., 7.3. і 9.2. цієї Політики конфіденційності.
 • 9.2.У разі втрати або розголошення Персональної інформації Адміністрація сайту не несе відповідальність, якщо дана інформація:
 • 9.2.1.Стала або була публічною на момент втрати або розголошення.
 • 9.2.2.Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією сайту.
 • 9.2.3.Була розголошена за згодою Користувача.
 • 9.3.Адміністрація сайту у всіх відносинах, не передбачених цим пунктом, несе відповідальність згідно з чинним законодавством.
10. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
 • 10.1.Користувач і Адміністрація сайту вирішує всі суперечки і розбіжності, що виникають з відносин, на які поширюється дана Політика конфіденційності, шляхом переговорів.
 • 10.2.У разі недосягнення угоди, спір буде переданий на розгляд до судових органів за місцем знаходження відповідача відповідно до діючого процесуального законодавства.
11. ДОДАТКОВІ УМОВИ
 • 11.1.Адміністрація сайту має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності без згоди і повідомлення Користувача.
 • 11.2.Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.
 • 11.3.Діюча Політика конфіденційності розміщена на веб-сторінці Сайту за адресою в мережі Інтернет: https://monoad.ua/privacy-policy/.
 • 11.4.Всі пропозиції або питання по цій Політиці конфіденційності слід повідомляти в розділ «КОНТАКТИ», розміщений на веб-сторінці Сайту.
 • 11.5.Діюча Політика конфіденційності відповідає вимогам законодавства України про захист персональних даних і містить докладні відомості щодо даних, які збираються, цілі, способи їх збору, обробки, використання і захисту.
 • 11.6.Текст цієї Політики конфіденційності українською мовою має переважне значення перед іншими.
 • 11.7.Примітка для користувачів з Європейського Союзу: діюча Політика конфіденційності підготовлена на виконання обов'язків, передбачених Загальною регламентом щодо захисту даних (Регламент ЄС № 2016/679 від 27 квітня 2016 року або GDPR - General Data Protection Regulation).