Документация

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

Справжня оферта є офіційною пропозицією Інтернет-магазина Monoad, яка діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі по тексту — «Продавець») укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин «Monoad» (далі по тексту — «Договір») і розміщує Публічну оферту (пропозицію) на офіційному Сайті Продавця monoad.ua (далі по тексту - «Інтернет-магазин»). Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Сайті Інтернет-магазину Продавця.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
 • 1.1.Даним пунктом визначається інтерпретація нижченаведених термінів, дефініцій і виразів, що використовуються в цьому Договорі публічної оферти.
 • 1.1.1.«Сайт» – веб-сторінка Інтернет-магазину «Monoad», розташована на доменному імені: monoad.ua
 • 1.1.2.«Продавець» - Інтернет-магазин Monoad, яка діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, та здійснює управління Сайтом Інтернет-магазину, розміщеним в мережі Інтернет за адресою: monoad.ua.
 • 1.1.3.«Користувач» - будь-яка фізична або юридична особа, відвідувач сайту monoad.ua, що приймає всі умови цієї оферти і яка має намір зробити замовлення Товару.
 • 1.1.4.«Покупець» - будь-яка фізична або юридична особа, відвідувач Сайту, що здійснює замовлення на Сайті monoad.ua з метою придбання Товару і тим самим підтверджує свою згоду з усіма умовами даної оферти.
 • 1.1.5.«Інтернет-магазин» - офіційний Інтернет-магазин Продавця, розташований за адресою в мережі Інтернет: monoad.ua. В рамках цього Договору, поняття Інтернет-магазин і Магазин, а так само веб-адреса monoad.ua і всі похідні від нього є рівносильними і трактуються автентично, по контексту оферти.
 • 1.1.6.«Товар» - об'єкт угоди сторін; взуття, аксесуари та інші предмети, представлені в офіційному Інтернет-магазині з метою їх продажу.
 • 1.2.Всі визначення, дефініції і терміни, не визначені цим пунктом, тлумачаться в їх звичайному значенні.
2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 • 2.1.Продавець здійснює продаж Товарів через Інтернет-магазин за адресою: monoad.ua.
 • 2.2.Здійснюючи замовлення Товару в Інтернет-магазині, Користувач погоджується з умовами продажу, розміщеними на Сайті. У разі незгоди з умовами продажу, Користувач повинен негайно припинити використання сервісу і покинути Сайт monoad.ua.
 • 2.3.Діючі умови продажу Товарів і розміщена на Сайті інформація про Товари є Публічною офертою відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України.
 • 2.4.Діючі умови можуть бути змінені Продавцем без повідомлення про це Користувачів та Покупців в односторонньому порядку. Нова редакція умов цього Договору вступає в силу з моменту її опублікування на Сайті, якщо інше не буде передбачено самим Договором.
 • 2.5.Договір набуває чинності з моменту підтвердження в будь-якій формі Продавцем Покупцеві прийняття Замовлення при оформленні Покупцем замовлення на Сайті.
 • 2.6.Повідомляючи Продавцю свій номер телефону та e-mail, Покупець дає згоду на використання зазначених засобів зв'язку Продавцем, а також третіми особами, залученими ним до виконання зобов'язань перед Покупцем. Дані можуть використовуватися з метою поширення інформації про передачу замовлення на доставку, а також іншу інформацію, безпосередньо пов'язану з виконанням зобов'язань перед Покупцем в рамках цієї Публічної оферти. Також, зазначені Покупцем дані можуть використовуватися для розповсюдження рекламних акцій, новин про акції, знижки, а також інших дій Продавця.
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
 • 3.1.Предметом цього Договору є надана Користувачу можливість купувати для особистих потреб, не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності, Товари, представлені в каталозі Інтернет-магазину monoad.ua.
4. ТОВАР ТА ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ПОКУПКИ
 • 4.1.Продавець забезпечує наявність у себе представлених в Інтернет-магазині Товарів. Фотографії Товару є ілюстраціями до нього, і фактичний зовнішній вигляд Товару може відрізнятися від них. З метою уточнення інформації щодо даного Товару Покупець може в будь-який час звернутися до Продавця шляхом звернення через розділ «КОНТАКТИ».
 • 4.2.При відсутності у Продавця замовлених Покупцем Товарів, Продавець має право виключити вказаний Товар із Замовлення або анулювати Замовлення, повідомивши про це Покупця за допомогою електронного листа, повідомлення в мессенджері або зв'язавшись з ним по телефону.
 • 4.3.Покупець несе повну відповідальність за надання недостовірних даних, що зробило неможливим виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем.
 • 4.4.У разі повної або часткової відсутності заздалегідь оплаченого Замовлення, Покупцеві пропонується заміна. У разі відсутності Товару на заміну, вартість анульованого Товару повертається Продавцем Покупцю способом, що обмовляється між Продавцем і Покупцем окремо або способом, яким Покупцем була здійснена оплата за Товар.
5. ДОСТАВКА ЗАМОВЛЕННЯ
 • 5.1.Способи, а також вартість доставки Товарів в залежності від способу оплати вказані в розділі ДОСТАВКА ЗАМОВЛЕННЯ.
 • 5.2.Доставка замовлень здійснюється по території України. Вартість доставки кожного Замовлення розраховується самостійно перевізником «Нова пошта», виходячи з ваги Товару, регіону і способу доставки. Розрахувати доставку Покупець може самостійно на офіційному сайті «Нова пошта» novaposhta.ua/.
 • 5.3.Відправка замовлень здійснюється в строк протягом 3 (трьох) робочих днів від дати підтвердження Замовлення та Оплати при наявності Товару на складі. За відсутності Товару на складі такий строк може складати до 15 (п’ятнадцяти) робочих днів. Терміни доставки замовлень можуть бути збільшені в період розпродажів та з причин, що залежать від третіх осіб, постачальники, служби доставки тощо.
 • 5.4.Під час доставки Замовлення вручається Покупцеві або третій особі, вказаною в Замовленні в якості Покупця чи отримувача. У разі неможливості отримання Замовлення Покупцем, Замовлення може бути вручене особі, яка може надати точні дані про Замовлення. Під час вручення Замовлення перевізник «Нова пошта» має право вимагати пред'явлення документа, який посвідчує особу одержувача.
 • 5.5.Посилка доставляється на вказаний Покупцем склад перевізника «Нова пошта». Для отримання посилки необхідно пред'явлення паспорта та номера декларації. Номер декларації повідомляється Покупцеві будь-яким із способів зв’язку.
 • 5.6.Відповідальність за випадкове пошкодження або знищення Товару переходить до Покупця з моменту передачі йому Замовлення та проставлення в документах, що підтверджують доставку Замовлення, підпису Отримувача.
6. ЦІНА ТА ОПЛАТА ТОВАРУ
 • 6.1.Ціна Товару зазначається на Сайті. У разі неправильного зазначення ціни замовленого Товару, Продавець інформує про це Покупця для підтвердження Замовлення з відкоригованої ціною або анулювання Замовлення.
 • 6.2.Ціна Товару на Сайті може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку. При цьому, ціна на замовлений Покупцем Товар зміні не підлягає.
 • 6.3.Оплата Товару здійснюється Покупцем згідно з умовами та тарифами, вказаними на веб-сторінці Інтернет-магазину в розділі ОПЛАТА ЗАМОВЛЕННЯ.
 • 6.4.Продавець має право надавати знижки на Товари і встановлювати програму бонусів. Види знижок, бонусів, порядок і умови їх нарахування, вказані на Сайті, можуть бути змінені Продавцем в односторонньому порядку.
 • 6.5.Оплата за Товар, який відсутній на складі, здійснюється на умовах повної передоплати. За наявності Замовлення на складі, оплата може здійснюватися шляхом внесення завдатку в сумі 200 (двісті) грн на рахунок Продавця.
 • 6.6.Після здійснення оплати Покупець направляє розрахунковий документ Продавцю для підвтердження факту здійснення оплати.
7. ДОДАТКОВІ УМОВИ
 • 7.1.Діюча Публічна оферта набуває чинності з моменту акцепту Користувачем/Покупцем і діє до моменту відкликання акцепту Публічної оферти.
 • 7.2.Продавець має право передавати свої права та обов'язки перед Покупцями третім особам.
 • 7.3.У разі виникнення питань і претензій з боку Користувача/Покупця, він повинен звернутися до Продавця за розміщеними на Сайті «КОНТАКТАМИ».
 • 7.4.Усі виникаючі суперечки Сторони зобов'язані намагатися вирішити шляхом переговорів. У разі якщо Сторони не дійшли згоди, спір буде переданий на розгляд в судовий орган відповідно до чинного законодавства України.